Mestna knjižnica Idrija » Gradiva » NA OBROBJU PEKLA: IDRIJSKO IN CERKLJANSKO 1914–1919

NA OBROBJU PEKLA: IDRIJSKO IN CERKLJANSKO 1914–1919: Katalog razstave


Avtor: Leskovec Ivana

Ob razstavi Na obrobju pekla: Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919 je Mestni muzej Idrija izdal tudi obsežno publikacijo z enakim naslovom. V njej so zbrani prispevki enajstih različnih avtorjev, ki govorijo o življenju na Idrijskem in Cerkljanskem v času prve svetovne vojne. Temeljijo na primarnih arhivskih, časopisnih in drugih virih. Upravičeno lahko trdimo, da presegajo dosedanje izsledke o tej temi na obravnavanem prostoru. 

V publikaciji lahko preberemo: 
1.     Upravna razdelitev Idrijskega in Cerkljanskega v letih 1914–1918
       (Sandro Oblak),
2.     Politično nasilje v Idriji: prevratniški dijaki, odstavljeni župan in cenzura 
       (Matevž Šlabnik),
3.     Feldban – vojaška ozkotirna železnica Logatec–Godovič–Dolenja Trebuša in  
        Godovič–Zadlog (Anton Zelenc; Grega Žorž),
4.     V službi vojne: vsakdanje življenje v času vélike vojne (Marija Terpin Mlinar), 
5.     Mesto in vloga žensk med vojno (Mirjam Gnezda Bogataj), 
6.     O beguncih v naših krajih (Milojka Magajne), 
7.     Tranzicija oblasti po zaključku vojne in njeno oblikovanje v 
        času zgodnje italijanske zasedbe (Miha Kosmač),
8.     Ostaline, spomeniki in obeležja prve vojne na naših tleh 
        (Marija Terpin Mlinar),
9.     Ubesedena vojna – zapisi in spomini (Mirjam Gnezda Bogataj),
10.  Žrtve prve svetovne vojne (Sandro Oblak)
11.  Seznam 867 žrtev vojne z Idrijskega in Cerkljanskega (Sandro Oblak).

Uvodni razmišljanji sta prispevali še Petra Svoljšak, ki govori o mestu in vlogi prve svetovne vojne pri oblikovanju slovenske spominske krajine ter bistvenih elementov, ki so jo oblikovali ter Damjana Fortunat Černilogar, ki osvetli pomen soške fronte in njen vpliv na dogajanje in življenje na Idrijskem in Cerkljanskem. V Predgovoru pa direktorica Mestnega muzeja Idrija predstavi prispevek Mestnega muzeja Idrija k obeleževanju 100-letnice prve svetovne vojne, ki je potekalo v letih 2014 do 2018.