Mestna knjižnica Idrija » E-viri

E-viri

Portal Zgodovina Slovenije nastaja na Inštitutu za novejšo zgodovino in prinaša tako digitalizirane kot izvirno digitalne vsebine. SIstory nastaja v okviru dejavnosti raziskovalne infrastrukture Slove...
Public Library of Science (PLOS) je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z izdajanjem znanstvenih del po načelih odprtega dostopa. Omogoča odprt dostop do člankov in znanstvene literature s področja...
Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega ...
Spletni biografski leksikon Primorci.si, ki ga ustvarjamo knjižničarji primorskih knjižnic, se je združil z biografskimi leksikoni ostalih slovenskih pokrajin. Odslej je dostopen na portalu Obrazi slo...
DLib je Digitalna knjižnica Slovenije na spletu in omogoča dostop do digitaliziranega gradiva: časopisov, knjig, fotografij, plakatov, razglednic, rokopisov, zemljevidov, 3D predmetov... Vanjo gradivo...
DEDI je digitalna enciklopedija slovenske naravne in kulturne dediščine. Predstavljenih je več kot 400 objektov.www.dedi.si  ...
Europeana povezuje več milijonov digitaliziranih enot gradiva: podob, besedil, zvokov, video gradiva in 3D objektov. Vanjo prispevajo muzeji, galerije, knjižnice in arhivi številnih evropskih držav.ht...
Gallica je digitalna knjižnica Nacionalne knjižnice Francije. Ponuja dostop do več kot 2 milijona dokumentov: dostopna so besedila, rokopisi, zvočni posnetki, zemljevidi, fotografije idr.http://gallic...
Portal Zgodovina Slovenije nastaja na Inštitutu za novejšo zgodovino in prinaša tako digitalizirane kot izvirno digitalne vsebine.http://www.slovenska-biografija.si/...
WDL omogoča dostop do gradiva (knjig, zemljevidov, zvočnih zapisov itd.) iz držav in kultur vsega sveta. Vanjo prispevajo muzeji, arhivi, knjižnice, različne institucije in drugi.http://www.wdl.org/en...
COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi) predstavlja organizacijski model povezovanja knjižnic v knjižnični informacijski sistem. S tega spletnega mesta je mogoč dostop do informac...
Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ter slovarje, ki so v okviru dela na tem ...