Zgodovina

Začetki organiziranega branja na Idrijskem segajo v leto 1852, ko so upravitelji, nadzorniki in uslužbenci rudnika ustanovili Pazniško bralno društvo.

Tri desetletja pozneje, 1884. leta, so jim sledili rudarji in delavci z ustanovitvijo Delavskega bralnega društva.

V letih italijanske okupacije so zaradi prepovedi uporabe slovenskega jezika knjige iz javne knjižnice Delavskega bralnega društva po svojih domovih poskrili bralci, ki so se zavedali pomembnosti ohranitve knjig v slovenskem jeziku.

Za začetek delovanja današnje Mestne knjižnice in čitalnice štejemo leto 1946,ko je bila v Idriji ustanovljena Knjižnica Janka Premrla - Vojka. 

V avgustu leta 1951 je knjižnica dobila nove prostore Pri Črnem orlu.

Današnji naziv Mestna knjižnica in čitalnica je v uporabi od leta 1953, uradno pa je bila bila knjižnica pod tem imenom ustanovljena z odločbo Občinskega ljudskega odbora Idrija 10. julija 1962.

Od jeseni leta 1971 deluje v stavbi rudniškega Magazina na Trgu sv. Ahacija.

V sklopu Mestne knjižnice in čitalnice delujejo še oddelki Bevkova knjižnica v Cerknem (odprta septembra 1970), Knjižnica Spodnja Idrija (odprta maja 1987) in Knjižnica Črni Vrh (odprta junija 2012).

Knjižnica je od septembra 1995 vključena v sistem COBISS. Vsi oddelki imajo avtomatizirano izposojo.