Mestna knjižnica Idrija » Novice » Odgovori na predloge, pobude in komentarje - Enota Spodnja Idrija

Odgovori na predloge, pobude in komentarje - Enota Spodnja Idrija

Sreda, 19. december 2018

ODGOVORI NA POBUDE, KOMENTARJE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA IZ ANKETE O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA – ENOTA SPODNJA IDRIJA

URNIKI / ODPRTOST / OBRATOVALNI ČASI – za vse enote:  Odstotek nezadovoljnih uporabnikov z urniki oziroma obratovalnimi časi v nobeni enoti MKČI ni zelo visok: v idrijski enoti je 12 % nezadovoljnih, v cerkljanski enoti je 14 % nezadovoljnih, v spodnjeidrijski enoti je 24 % nezadovoljnih, v črnovrški enoti pa je 29 % nezadovoljnih.

Uvedli bomo spremembo pri predprazničnih urnikih: dan pred praznikom v nobeni enoti popoldanskega urnika ne bomo več spreminjali v dopoldanskega razen na 24. in 31. december, ko bodo knjižnice odprte po starem, tj. od 7:00 do 12:00.

Statistični podatki obiska idrijske enote ob sredah popoldne (za julij in avgust 2018) ne kažejo potrebe po dodatni popoldanski odprtosti v poletnem času. Poleg tega je velika ugodnost za naše člane, da idrijska enota ostaja tudi v poletnem času odprta ob sobotah, medtem ko mnoge slovenske splošne knjižnice v poletnem času ob sobotah ne obratujejo.

Z obstoječo kadrovsko zasedbo ne moremo zagotavljati večje odprtosti niti v osrednji (idrijski) knjižnici niti v ostalih enotah.

DALJŠI ROK IZPOSOJE: rok izposoje za leposlovne knjige je 14 dni z možnostjo podaljšanja še za 14 dni, torej je skupni čas izposoje leposlovnega gradiva 1 mesec, razen če kak drug uporabnik gradiva prej ne rezervira. Če je gradivo rezervirano, pomeni, da je iskano in je povpraševanje po njem veliko in ga v tem primeru ni zaželeno (pre)dolgo zadrževati doma. Rok izposoje za strokovno gradivo pa je že v osnovi 1 mesec z možnostjo podaljšanja še za 1 mesec. Podaljšanje je možno telefonsko ali ob obisku knjižnice (v času odprtosti knjižnice) ter preko interneta (storitev Moja knjižnica) ali bibliofona. V izrednih primerih (npr. bolezen) ali med dopusti omogočamo tudi daljše (individualno prilagojene) roke izposoje.


NULL