Mestna knjižnica Idrija » Novice » Odgovori na predloge, pobude in komentarje - Enota Črni Vrh

Odgovori na predloge, pobude in komentarje - Enota Črni Vrh

Sreda, 19. december 2018

ODGOVORI NA POBUDE, KOMENTARJE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA IZ ANKETE O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA – ENOTA ČRNI VRH

URNIKI / ODPRTOST / OBRATOVALNI ČASI – za vse enote: Odstotek nezadovoljnih uporabnikov z urniki oziroma obratovalnimi časi v nobeni enoti MKČI ni zelo visok: v idrijski enoti je 12 % nezadovoljnih, v cerkljanski enoti je 14 % nezadovoljnih, v spodnjeidrijski enoti je 24 % nezadovoljnih, v črnovrški enoti pa je 29 % nezadovoljnih.

Uvedli bomo spremembo pri predprazničnih urnikih: dan pred praznikom v nobeni enoti popoldanskega urnika ne bomo več spreminjali v dopoldanskega razen na 24. in 31. december, ko bodo knjižnice odprte po starem, tj. od 7:00 do 12:00.

Statistični podatki obiska idrijske enote ob sredah popoldne (za julij in avgust 2018) ne kažejo potrebe po dodatni popoldanski odprtosti v poletnem času. Poleg tega je velika ugodnost za naše člane, da idrijska enota ostaja tudi v poletnem času odprta ob sobotah, medtem ko mnoge slovenske splošne knjižnice v poletnem času ob sobotah ne obratujejo.

Z obstoječo kadrovsko zasedbo ne moremo zagotavljati večje odprtosti niti v osrednji (idrijski) knjižnici niti v ostalih enotah.

PROSTOR: prostorsko stisko črnovrške knjižnice bi bilo mogoče rešiti samo s širitvijo – tj. odkupom dodatnih prostorov. To je v načrtu knjižnice, a samo pod pogojem, da bo temu naklonjen financer, tj. Občina Idrija. Z novimi – dodatnimi prostori bi pridobili več prostora za knjižnično gradivo (obstoječe in novo), za manjšo čitalnico ter  za različne dogodke in dejavnosti (literarni večeri, ure pravljic, organizirani obiski, knjižni klub, priložnostne razstave). 

IZBOR IN ZALOGA GRADIVA: prostorska stiska in omejena finančna sredstva ne omogočajo nabave vsega knjižničnega gradiva oziroma omejujejo tako količinski kot vsebinski izbor. Temeljne usmeritve in kriteriji za izbor in nabavo knjižničnega gradiva v naši knjižnici so opredeljeni v Dokumentu nabavne politike (ki je dostopen na spletni strani knjižnice: https://www.idr.sik.si/cloovisCMS/administracija/vsebina2/uploads/mki_files/Dokument%20nabavne%20politike2.pdf ) in vsakoletnih Letnih načrtih nakupa gradiva (ki so tudi dostopni na spletni strani knjižnice: 

NALEPKA S ČRTNO KODO je na hrbtni strani knjig praviloma prilepljena v desnem zgornjem kotu predvsem zaradi lažjega razvrščanja, pospravljanja in urejanja gradiva po policah.

NOV (NOTRANJI) KNJIGOMAT IN ZUNANJI KNJIGOMAT (za 24-urno vračanje gradiva) je v planu potreb za leto 2020 v okviru načrta tehnološke posodobitve knjižnice z RFID tehnologijo. Kdaj bodo te posodobitve realizirane, pa je odvisno od odločitve financerjev. 

UPORABNIKI KNJIŽNICE LAHKO VPLIVAJO NA IZBOR in nakup določenega knjižničnega gradiva tako, da svoje želje, potrebe in konkretne predloge sporočijo pisno ali ustno v svoji enoti knjižnice ali preko spletne strani knjižnice: https://www.idr.sik.si/si/v/38/zauporabnike/povprasevanje/ ) ali v posebni fb skupini.

PREDAVANJA, PREDSTAVITVE, TEČAJI: v črnovrški knjižnici bomo organizirali predavanja, predstavitve, tečaje ipd., ko bodo za to na voljo primerni prostorski pogoji. Zaenkrat lahko v knjižnici izvajamo le ure pravljic (v popoldanskem času) in organizirane obiske iz vrtca in šole (v dopoldanskem času). Mesečna srečanja v okviru bralnega kluba smo do nedavnega izvajali v Bkovi sobi v bližnjem Kulturnem domu, a niti tam prostorski pogoji niso več ustrezni.

E-BRALNIK: primer e-bralnika imamo v idrijski knjižnici, a ni na voljo za izposojo. Večina bralcev e-knjig le-te bere na najrazličnejših lastnih napravah. Razmišljamo o nakupu e-bralnika (ali dveh) za domove upokojencev, a čakamo na primerno/uporabno različico, saj je z dosedanjimi različicami e-bralnikov veliko težav. NULL