Mestna knjižnica Idrija » Info. jav. značaja » Letna poročila