Mestna knjižnica Idrija » Filmsko gledališče Idrija » Oddajanje dvorane

Filmsko gledališče Idrija

Cenik najema dvorane Filmskega gledališča Idrija

 

Najem dvorane za javne zavode in društva s sedežem v Občini Idrija

 

Vsa društva in javni zavodi, ki jih je ustanovila Občina Idrija, lahko enkrat letno v prostorih Filmskega gledališča Idrija organizirajo prireditev brezplačno za izvajanje svoje dejavnosti s svojimi člani, v kolikor za njeno izvedbo ne zaračunavajo vstopnine oziroma gre za nekomercialen namen uporabe. Komercialna prireditev je prireditev, za katero člani izvajalci prejmejo plačila, organizator pobira vstopnino, kotizacijo, prodaja svoje storitve ali izdelke. Za koriščenje te ugodnosti se morajo društva in javni zavodi, ki jih je ustanovila Občina Idrija, prijaviti na javni poziv Občine Idrija, ki je dostopen na sledeči povezavi.
 
V tovrstno uporabo dvorane je všteto: uporaba dvorane ter sanitarij in uporaba razpoložljive razsvetljave v dvorani; tehnik/hišnik Filmskega gledališča Idrija; čiščenje po prireditvi. V Filmskem gledališču Idrija pogostitev ni mogoča. Kapaciteta dvorane Filmskega gledališča Idrija je 211 sedežev, kar je uporabnik dolžan upoštevati.
V brezplačno uporabo dvorane Filmskega gledališča Idrija ni vštet morebitni najem dodatne opreme in/ali storitev, za katere je potreben predhodni dogovor. Cene za te storitve so:
- ura najema dodatnega tehnika ali biljeterja: 10€
- ura hostese: 5€
- ura najema projektorja in platna: 40 €
- predhodna vaja (en dan do šest ur): 40 €
- ozvočenje: 20 €
V primeru odpovedi uporabe dvorane Filmskega gledališča Idrija manj kot 5 dni pred dogodkom se uporabniku zaračuna strošek 40 €.
 
V cenah ni vključen 22 % DDV.

 

Najem dvorane za druge organizatorje s sedežem v občini Idrija:

- za eno uro: 35€
- za dve uri: 70€
- za tri ure: 105€
- do štiri ure: 140€
- do osem ur: 250€
- nad osem ur: 300€

 

 

Najem dvorane za organizatorje, ki nimajo sedeža v občini Idrija:

- za eno uro: 50€
- za dve uri: 100€
- za tri ure: 150€
- do štiri ure: 200€
- do osem ur: 380€
- nad osem ur: 430€

 

Dodatna oprema in storitve:

- ura najema dodatnega tehnika ali biljeterja: 10€
- ura hostese: 5€
- ura najema projektorja in platna: 40 €
- predhodna vaja (en dan do šest ur): 40 €
- prodaja vstopnic za najemnika dvorane 10 % neto inkasa
- ozvočenje: 20 €

 

V primeru odpovedi najema/uporabe dvorane Filmskega gledališča Idrija manj kot 5 dni pred dogodkom se najemniku/uporabniku zaračuna strošek 40 €.

 

V cenah ni vključen 22 % DDV.

 

Cenik je bil sprejet na seji zavoda dne 19.01.2017 in prične veljati z datumom 20.01.2017.

 

Kontaktna oseba:

Tim Božič

T: 05 37 34 060

F: 05 37 34 065

e-pošta: tim.bozic@idr.sik.si