Mestna knjižnica Idrija » Za uporabnike » Cenik

Cenik   


Vpisnina in opomini   

vpisnina (izkaznica ob vpisu)
(za nepolnoletne in brezposelne s potrdilom o brezposelnosti brezplačno) 
4,00€
prispevek za izgubljeno izkaznico 7,00€
stroški opreme za nadomeščeno izgubljeno gradivo 5,00€
najnižji znesek za poškodovano knjigo 5,00€
stroški knjigoveza   10,00€
zamudnina na dan za knjigo/serijsko publikacijo ..                  0,20€
zamudnina na dan za videokaseto/DVD 1,00€
zamudnina na dan za CD ploščo 0,50€
I. opomin  2,00€
II. opomin (velja tudi za izterjavo dolga s položnico) 4,00€
III. opomin 7,00€
IV. opomin 10,00€

 

Ostalo

poštnina za medknjižnično izposojo

9,00€

medknjižnična izposoja študijskega gradiva iz območnosti (Ajdovščina, Tolmin, Nova Gorica)

0,00€

poštnina za medknjižnično izposojo drugim knjižnicam

9,00€

fotokopije iz medknjižnične izposoje po izstavljenem računu 

 

računalniški izpis (računalniška poizvedba)

2,00€
računalniški izpis izposoje/blagajne na zahtevo člana 2,00€
obvestilo o prispelem gradivu 0,50€
neprevzeto rezervirano gradivo 0,50€
izdelava zapisa za bibliografijo (samo za člane) 7,00€
tiskanje – list – A4 č/b 0,20€
tiskanje – list – A4 barvno 0,50€
fotokopiranje (kartica za 25 kopij) 4,50€
termična vezava dokumentov - Unibind 2,00€
spiralna vezava (6 do 12 mm) 1,40€
spiralna vezava (14 do 19 mm) 1,60€
spiralna vezava (20 do 28 mm) 2,00€
promocijska vrečka 3,00€
kemični svinčnik 1,00€
promocijska mapa 4,00€Cenik začne veljati 1. januarja 2019. Sprejeto na seji sveta Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 19. novembra 2018. 

Morebitne druge storitve, ki v ceniku niso navedene, so brezplačne, kar velja tudi za storitve iz  6. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS 29/2003).