Pesmi Antona Žaklja - Rodoljuba Ledinskega zaživele v knjigi

Po premierni ledinski predstavitvi Pesmi Antona Žaklja - Rodoljuba Ledinskega smo to novo tehtno domoznansko monografijo, ki sta jo podpisali Marija Stanonik in Marija Velikonja, v sredo, 14. septembra 2022, predstavili tudi v Galeriji Magazin. V odlični deklamaciji gledališkega in filmskega igralca Pavleta Ravnohriba so med drugim zaživele Žakljeve Vesele in žalostne od učenega kosa, Blegaš, Slavulj in roža in Pesem o mahu ob vrhunski glasbeni spremljavi Mira Božiča z orglicami ter violinistke Alenke Popov in violista Ilije Popova. Domačini, začenši z Otroškim pevskim zborom POŠ Ledine, od pesnikove obeležitve 200-letnice rojstva leta 2016 dalje tudi v okviru Kulturnega društva Rodoljub Ledinski izpričujejo velik pomen svojega rojaka, ki končno dobiva ustrezno  mesto tako v domačih krajih kot širše. Knjiga Pesmi, ki je pri Založbi Bogataj izšla 154 let po Žakljevi smrti in 67 let po odkritju spominske plošče na njegovi rojstni hiši, tako pomembno zapolnjuje doslej prazen literarni prostor med Prešernom in Jenkom.