V globinah Razpok Davorina Lenka

V globinah Razpok Davorina Lenka

Po desetih letih od izida Teles v temi, ki so bila ovenčana s kresnikom in kritiškim sitom, po še dveh romanih, dveh zbirkah kratke proze in drami smo (končno) dočakali tudi pesniško zbirko Davorina Lenka Razpoke. V idrijski knjižnici v sredo, 6. septembra 2023. Razpoke v subjektovi psihi, razpoke v svetu, ki se neizogibno razkraja, razpoke med subjektom - individualcem in svetom, razpoke v ljubezensko-erotičnem odnosu subjekta z drugim subjektom ali objektom, razpoke kot praznine, ki jih povzroča tipka delete, ženska kot razpoka, iz katere se poraja svet, skratka: razpoke povsod. A čeprav skozi celotno zbirko predelamo in prebredemo marsikaj travmatičnega, gnusnega, psihotičnega, psihopatološkega in drugače ekscesnega, konec obeta razpoke, skozi katere prodira svetloba. Tudi zato se je vredno spustiti v intenzivne globine Lenkovih literarno-fotografskih Razpok.