Računalniki

RAČUNALNIKI

 

PRAVILA ZA UPORABO RAČUNALNIKOV V KNJIŽNICI

 

1. Posamezni uporabnik lahko uporablja knjižnični računalnik največ 60 minut dnevno. Za uporabo računalnika se je potrebno vpisati v zvezek na izposoji. 

2. Igranje igric ni zaželjeno.

3. Isti računalnik lahko istočasno uporabljata največ 2 uporabnika. 

4. Prehajanje z enega računalnika na drugega v istem dnevu ni dovoljeno. Zamenjava računalnika je mogoča samo v izjemnih, upravičenih primerih po predhodnem dogovoru z zaposlenimi.

5. Kakršnokoli spreminjanje nastavitev računalnika ni dovoljeno.

6. Prosimo, da delo na računalnikih zaključite 5 minut pred zaprtjem knjižnice.

7. Obiskovalci lahko neomejen čas uporabljajo svoje prenosne računalnike. Geslo za dostop do interneta preko brezžične povezave je na voljo pri izposojevalcih.

8. Obiskovalec je v času, ko je prijavljen za uporabo računalnika, odgovoren za morebitno škodo ali zlorabo.

9. V primeru kršitve teh pravil bo uporabnik opozorjen, ob ponovni kršitvi pa mu zaposleni lahko onemogočijo uporabo računalnika v knjižnici.

10. Uživanje hrane in pijače v knjižnici ni dovoljeno.

11. Prosimo, da v knjižnici ne telefonirate z mobilnimi telefoni.